kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng
kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG AN TOÀN

Ngày đăng: 18/07/2018

 

ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG AN TOÀN

Giầy, ủng được thử nghiệm theo tiêu chuẩn: TCVN 7652: 2007, TCVN 7653: 2007, TCVN 7654: 2007, TCVN 7280: 2003, TCVN 7281 : 2003, TCVN 6412: 2009.

 A. ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG AN TOÀN- TCVN 7652: 2007
            (Tổng số mẫu thử: 2 đôi, thời gian thử nghiệm 5 ngày làm việc)
Các chỉ tiêu thử nghiệm:

         1. Độ cao của mũ giày ủng an toàn
         2. Độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài của giầy ủng an toàn

         3. Chiều dài bên trong của pho mũi
         4. Độ bền va đập của giày ủng an toàn

         5. Độ bền nén của giày ủng an toàn
         6. Độ kín của giày ủng an toàn

         7. Độ bền xé của mũ giầy ủng an toàn
         8. Độ bền uốn của mũ, của lót mũ giầy ủng giầy ủng an toàn

         9. Độ bền mài mòn của giầy ủng an toàn
        10. Chống đâm xuyên

B. ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG BẢO VỆ- TCVN 7653: 2007
           (Tổng số mẫu thử: 2 đôi, thời gian thử nghiệm 5 ngày làm việc)
Các chỉ tiêu thử nghiệm:
         1. Độ cao của mũ giày ủng bảo vệ
         2. Độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài của giầy ủng bảo vệ
         3. Chiều dài bên trong của pho mũi

         4. Độ bền va đập của giày ủng bảo vệ
         5. Độ bền nén của giày ủng bảo vệ

         6. Độ kín của giày ủng bảo vệ
         7. Độ bền xé của mũ giầy ủng bảo vệ

         8. Độ bền uốn của mũ, của lót mũ giầy ủng giầy ủng bảo vệ
         9. Độ bền mài mòn của giầy ủng bảo vệ

       10. Chống đâm xuyên

C. ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG LAO ĐỘNG CHUYÊN DỤNG- TCVN 7654: 2007
           (Tổng số mẫu thử: 2 đôi, thời gian thử nghiệm 5 ngày làm việc)
Các chỉ tiêu thử nghiệm:

            1. Độ cao của mũ giày ủng
            2. Độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài             3. Độ kín của giày ủng
            4. Độ bền xé

            5. Độ bền uốn
            6. Độ bền mài mòn

            7. Chống đâm xuyên

D. ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG CHỐNG XĂNG, DẦU MỠ- TCVN 7545:2005
               (Tổng số mẫu thử: 2 đôi, thời gian thử nghiệm 5 ngày làm việc)
Các chỉ tiêu cơ lý thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6408: 1998
            1. Độ bền kéo đứt của mũ ủng
            2. Độ bền uốn của mũ ủng sau khi lão hóa
            3. Độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của đế ngoài và gót

Chỉ tiêu chống xăng, dầu, mỡ
            1.  Độ bền với xăng, dầu, mỡ

E. ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG CHỐNG HÓA CHẤT- TCVN 7280:2003
           (Tổng số mẫu thử: 2 đôi, thời gian thử nghiệm 5 ngày làm việc)
Các chỉ tiêu cơ lý thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6411: 1998
            1. Độ bền uốn
            2. Độ bền kéo đứt
            3. Độ cứng

Các chỉ tiêu chống hóa chất
            1. Chỉ tiêu chống hóa chất của mũ giầy
            2. Chỉ tiêu chống hóa chất của đế

F. ĐÁNH GIÁ GIẦY, ỦNG CHỐNG MỠ ĐỘNG VẬT VÀ DẦU THỰC VẬT- TCVN 7281:2003
             (Tổng số mẫu thử: 2 đôi, thời gian thử nghiệm 5 ngày làm việc)
Các chỉ tiêu cơ lý thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6411: 1998
            1. Độ bền uốn
            2. Độ bền kéo đứt 
            3. Độ cứng

Chỉ tiêu với mỡ động vật và dầu thực vật
            1. Độ bền với mỡ động vật và dầu thực vật

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 12/05/2016; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
VĂN HOÁN AN TOÀN - VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT VIỆT NAM
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
Vì sao lại có ngày nhuận 29/2, và nếu không có thì mọi chuyện sẽ ra sao?
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 32266 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 29493 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 28950 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 27764 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 27178 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 26472 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 26303 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
QUY ĐỊNH AN TOÀN  KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 23/01/2018 - Lượt xem: 26266 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 26054 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 25920 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau: